Emil Tirini










Černobílý pohled Emila Turini na Beskydy
v šedesátých a sedmdesátých létech dvacátého století.

Galerie fotografií
dnes již nežijícího fotografa Emila Turini,
milujícího přírodu,
lidi a krajinu Těšinských Beskyd.

Emil Tirini